Betingelser

Rydning
I alle rum hvor der skal slibes/behandles gulve, skal gulvene være ryddet.

Afdækning
Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (Kundens ansvar)

Tekniske installationer
Ledninger og kabler skal fjernes fra gulvet eller demonteres, I modsat fald er gulvsliberne uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

Fjernelse af lister, søm m.m.
Feje-, sandlister, aluskinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen. Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af Gulvsliberne mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvsliberne er uden ansvar for dette.

El
Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

Rumtemperatur
I 3 døgn inden gulvbehandling skal der være min. 19 C rumtemperatur

Støv-, støj- og lugtgener
Støv-, støj og lugtgener må i et vist omfang forventes, ved slibning af trapper og dørtrin må støv i større omfang forventes. mindre mængder fint støv vil der altid forekomme.

Vægge, forpaneler og sokler
Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (små ridser, olie-/lak-/ludstrint) på træværk og paneler i fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

Affald
Affald fra arbejdet opsamles i klare sække af Gulvsliberne. Dette kan fjernes af gulvsliberne mod seperat betaling.

Gennemslibning
Gulvsliberne er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Gulvsliberne er ej heller ansvarlige for “parketstavslips, dvs. at parketstave der løsner sig i forbindelse eller efter gulvbehandlingen.

Få et uforpligtende tilbud på dit projekt

Søger du en professionel gulvsliber til at forny dine gulve?
Så er du kommet til det rette sted. Hos os kan du altid forvente et uforpligtende tilbud, inden vi påtager os en opgave.